Lecasora-puhallusurakointi

Lecasora on hyvä ratkaisu sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Käyttökohteita ovan muun muassa alapohjan lämmöneristys, alapohjan kapillaarikatkoeristys, välipohjan ääneneristys, sekä yläpohjan lämmöneristys. Lecasoraa voi käyttää myös kevennysrakenteena maanrakennuskohteissa. Käyttämämme nykyaikaiset menetelmät eivät aseta rajoitteita puhallusmatkan korkeuden tai pituuden suhteen.

Meillä lecasora tulee työmaalle suoraan puhallusautossa, jolloin riittää kun työmaalle mahtuu yksi 12 metrinen nuppi. Lecasora puhalletaan suoraan puhallusautosta, jolloin ylimääräinen käsittely jää pois ja lecasoran murskaantuminen ja pölyäminen on huomattavasti vähäisempää kuin perinteisesti imurilla puhallettaessa. Tällöin saavutetaan myös merkittävää kustannustehokkuutta. Lisäksi meidän menetelmämme helpottaa työmaan organisointia, ja laskut ovat aina sovitun mukaisia.

Leca-kevytsorabetonin puhallusurakointi

Puhallamme laitteistollamme leca-kevytsorabetonia jopa satoja kuutioita päivässä ilman puhallusmatkan korkeus- tai pituusrajoitteita. Leca-kevytsorabetonia voidaan käyttää esimesimerkiksi välipohjissa.

lecasora-auto