Vaakasuora

Vaakasuorissa yläpohjissa täytyy varmistua, että reunalle on asennettu tuulenohjaimet tai että reunan tuulensuoja nousee 100 mm yli eristepaksuuden. Laskutusperusteena käytetään normaalisti pinta-ala kertaa paksuus -laskentakaavaa.

Loivasti vino esim. saksikattotuolit

Loivasti vinoissa rakenteissa, maks. 1:5, voidaan villa puhaltaa suoraan höyrynsulkumuovin päälle. Tällöin on reunalla oltava tuulenohjain tai reunan tuulensuoja tulee olla riittävän korkea. Ainemenekki kasvaa noin 15-20 % ns. valliin puhalluksen vuoksi ja laskutusperusteena käytetään säkkimenekkiä.

Loivasti vinot 1:4 rakenteessa täytyy puhallusvillan alla olla liukumaton pinta (esim. villalevy).

Jyrkät rakenteet

Jyrkissä rakenteissa > 1:4 täytyy käyttää ns. kotelo- tai ontelorakennetta. Rakenteen yläpinnassa on oltava puhalluspaineen kestävä tuulensuojalevy ja alapinnassa höyrynsulkumuovi tuettuna rimoituksella k300. Jos rakenteena on ristikkopalkit, tulee ristikon toinen sivu olla suljettuna esim. levyllä tai paperilla, jotta onteloihin saadaan puhallettua villa tarpeeksi tiukkaan painumisen ja valumisen estämiseksi. Ainemenekki noin 1,5 - 2-kertainen tilavuuteen nähden. Laskutusperusteena säkkimenekki.
Puhallus voidaan suorittaa joko yläkolmiosta, vesikatolta säävarauksin, höyrynsulkumuovin läpi (reijät paikkaa tilaaja) tai pulpettikatoissa räystäältä.
Hankalissa ja epävarmoissa rakenteissa Anpe Oy:n edustaja käy paikan päällä arvioimassa puhallusmahdollisuuden ja työtekniikan sekä kustannukset.