Anpe Oy on kokenut rakennusalan yritys. Olemme toimineet alalla vuodesta 1976 asti tarjoten asiakkaillemme ammattitaitoista puhallusvillaurakointia, suurtehoimurointia ja -puhallusta, lecasoraurakointia sekä polyuretaanieristystä.

Ota yhteyttä!

Muuttuva maailma tuo muutospainetta myös rakennusalaan

Ympäristöasiat ovat olleet viime aikoina entistä enemmän tapetilla valtamedioissa. Kestävän kuluttamisen ja ympäristövaikutuksien huomioimisen vaatimukset koskettavat luonnollisesti myös rakennusalaa. Vaikka suuntaus aiheuttaa vaatimuksia, on se myös oivallinen tilaisuus kehittää alaa, sen johtamista ja kilpailukyvyn parantamista.

Digitaalisuus, elinkaaret, eettisyys ja laadukkuus ovat termejä, joita vilisee lähes aihetta kuin aihetta koskevassa keskustelussa, eikä rakennusala ole tässä poikkeus. Jukka Pekkanen toteaa kolumnissaan, että rakennusalan toimijat voivat kaiken muutoksen keskellä olla tällä hetkellä varsin tyytyväisiä siihen, kuinka hyvin uusiin haasteisiin on saatu vastattua ja toimintaa kehitettyä.

Rakentamisen laatu on joutunut usein kritiikin kohteeksi, ja se onkin yksi suurimpia kehitystä vaativista osa-alueista. Yksi keskeisimmistä asioista laadukkaan lopputuloksen saavuttamiselle on kosteudenhallinta. Sen merkitykseen on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, mutta kehittämistä on vielä tehtävänä. Kyse ei välttämättä ole osaamisen tai saatavilla olevien teknisien ratkaisujen puutteesta, vaan asenteissa. Suunta on kuitenkin oikea etenkin asuntorakentamisen kohdalla, sillä tuore asiakastyytyväisyyskysely nosti asuntorakentamisen ykköseksi eri toimialojen vertailussa.
Toinen huimaa kehitystä kokenut teema on työturvallisuus, ja vakavat onnettomuudet rakennustyömailla alkavatkin olla harvinaisia. Etenkin tällä osa-alueella nimenomaan asennemuutos on tuonut kiitettävää tulosta, ja samanlaista vaikutusta olisi seuraavaksi saatava laajennettua myös muualle, kuten edellä mainittuun kosteudenhallintaan osana rakentamisen laadukkuutta.

Ilmastonmuutokseen ja ympäristökysymyksiin rakennusalalla on alettu vastaamaan edistämällä puun käyttöä materiaalina, kehittämällä erilaisia komposiittirakenteita ja tehostamalla vanhojen ja käytettyjen materiaalien uusiokäyttöä. Muovin käyttöä on myös alettu vähentää, ja sille on etsitty vaihtoehtoisia materiaaleja. Tällaisilla toimenpiteillä saadaan alan aiheuttamaa hiilijalanjälkeä pienennettyä ja tehostettua kiertotaloutta ja elinkaarien hallintaa. Ympäristöystävällisyys onkin tänä päivänä yksi tärkeimmistä arvoista ja tavoitteista vastuulliselle toimijalle.

Rakennusala on ollut myötätuulessa jo useiden vuosien ajan, ja onkin toivottavaa, että hyvälle mallille saatu kehityskulku jatkuu siitäkin huolimatta, että alan kysyntä väistämättä jälleen jossain vaiheessa hieman hiljenee. Huolellinen ja pitkänäköinen kehitystyö mahdollistaa sen, että jatkuvasti muuttuvan maailman tarpeisiin kyetään vastaamaan kestävällä tavalla tilanteessa kuin tilanteessa.

 

Lähteet:

https://www.rakennuslehti.fi/blogit/nyt-on-oiva-hetki-kehittaa-rakennusalan-johtamista-ja-kilpailukykya/

0102 866 340
PYYDÄ TARJOUS