Anpe Oy on kokenut rakennusalan yritys. Olemme toimineet alalla vuodesta 1976 asti tarjoten asiakkaillemme ammattitaitoista puhallusvillaurakointia, suurtehoimurointia ja -puhallusta, lecasoraurakointia sekä polyuretaanieristystä.

Ota yhteyttä!

Muovien käyttöä rakentamisessa vähennetään

Suomen muoviteollisuuden raporttien mukaan rakentaminen on toiseksi suurin muovien käyttökohde Suomessa muovipakkausten jälkeen. Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen sanoo rakentamisen käyttävän muovista 20-28 prosenttia Suomessa. Tästä huolimatta muovien talteenotto ja kierrätys rakentamisessa on vähäistä.

Toimenpiteitä muovien käytön vähentämiseksi ja muovien kierrätyksen lisäämiseksi ollaan kuitenkin alettu tekemään. Ympäristöministeriö ja teknologian tutkimuskeskus VTT tekevät parhaillaan inventaariota, jonka tarkoituksena on saada tietoa rakentamisessa käytetyistä muoveista. Inventaariossa muoveista saatu tieto tulee helpottamaan muovien talteenoton, kierrätyksen ja uudelleenkäytön tehostamista. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara sekä Senaatti-kiinteistöt tulevat puolestaan laatimaan vuoden 2019 aikana suunnitelman, jolla pyritään vähentämään muovien käyttöä sekä lisäämään jätemuovin kierrätysastetta ja uusiomuovien käyttöä rakentamisessa. Näitä toimenpiteitä tullaan kokeilemaan julkisissa rakennushankkeissa.

Muovien käytöstä rakentamisessa voidaan tehdä kestävämpää myös muilla tavoin. Ympäristöministeriölle muovien käytöstä tehty selvitys ehdottaa, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön muovivero, joka kohdistuisi kertakäyttöisiin muovituotteisiin. Näin ollen rakentamisessa käytettäviä kertakäyttöisiä muoveja pystyttäisiin mahdollisesti vähentämään ja niille voitaisiin löytää parempia vaihtoehtoja.

Lisäksi yksi keino, jolla muovien käytöstä rakentamisessa voidaan tehdä ympäristöystävällisempää on biomuovien käyttö. Biomuovit valmistetaan fossiilisen raakaöljyn sijasta uusiutuvista luonnon raaka-aineista, kuten viljasta, tärkkelyksestä, sokerista tai erilaisista öljyistä ja rasvoista. Biomuoveja on kahden laisia, biopohjaisia ja biohajoavia. Biopohjaiset muovit on valmistettu kokonaan tai osittain uusiutuvista raaka-aineista ja biohajoavat muovit hajoavat oikeissa olosuhteissa vedeksi, hiilidioksidiksi, metaaniksi ja biomassaksi. Biomuoveja kehitetään jatkuvasti ja ne toimivat jo monessa käyttötarkoituksessa, kuten rakentamisessa, yhtä hyvin, kuin perinteiset muovit.

 

Lähteet:

Helsingin Sanomat Kotimaa

Muovitieto

Rakennuslehti

0102 866 340
PYYDÄ TARJOUS