Anpe Oy on kokenut rakennusalan yritys. Olemme toimineet alalla vuodesta 1976 asti tarjoten asiakkaillemme ammattitaitoista puhallusvillaurakointia, suurtehoimurointia ja -puhallusta, lecasoraurakointia sekä polyuretaanieristystä.

Ota yhteyttä!

Rakennusalan eettiset periaatteet

Rakennusalan sisäistä rehtiyttä ja reilun pelin mukaan toimimista pyritään vahvistamaan yhteisillä eettisillä periaatteilla. Nämä Rakennusteollisuus RT:n vuonna 2017 laatimat periaatteet kannustavat ja ohjaavat jäsenyrityksiään, ja muita alalla toimijoita avoimeen, läpinäkyvään ja vastuulliseen toimintaan.

Kansainvälisissä vertailuissa on pystytty osoittamaan, että keskinäiseen luottamukseen perustuvat valtiot, kuten Pohjoismaat ja Japani, pärjäävät kilpailussa muita paremmin.
Vaikka useilla rakennusalan yrityksillä on olemassa valmiit, omaan käyttöön suunnitellut ja laaditut eettiset ohjeensa, haluaa RT nostaa esiin alan yhteisiä periaatteita. RT tarjoaakin tukea eettisten periaatteiden noudattamiselle jäsenviestinnän, koulutuksen ja esimerkkitapausten avulla.

Rakennusala on altis korruption ja harmaan talouden riskeille, sillä rakentamisen, kaavoituksen ja julkisten hankintojen välillä liikkuu suuria summia rahaa. Tämän lisäksi rakennustyömaiden päätöksenteko on hajautettua, jolloin kaikki työmaahan ja sen kustannuksiin liittyvät asiat on sovittu vain muutaman ihmisen kesken, eikä muilla ole näihin mahdollisuutta kovinkaan helposti puuttua.
Harmaata taloutta on yritetty kitkeä rakennusalalta ahkerasti, mutta sitä esiintyy edelleen runsaasti. Kun kentällä pelaa suuri määrä toimijoita, ovat mahdollisuudetkin epäeettiseen toimintaan suuret.

Firan toimitusjohtaja Jussi Aho painottaa yrityskulttuurin merkitystä eettisten periaatteiden noudattamisessa. Yrityksen sisäinen vaikenemisen kulttuuri tekee väärinkäytösten paljastumisesta vaikeaa, sillä vaikka varsinaisten tekijöiden lisäksi soppaan liittyy myös silminnäkijöitä, epäilijöitä ja ihmettelijöitä, ei havainnoista juuri raportoida eteenpäin. Tähän vaikuttaa suuresti pelko ilmiannon seuraamuksista, tai muu vaiva jota se voisi ilmiantajalle aiheuttaa.
Jatkuessaan pidemmän aikaa tällainen toiminta voi mädättää yrityskulttuuria huomattavasti.

Sen sijaan että mietittäisiin millaisiin ongelmiin asioihin puuttuminen voi johtaa, olisi syytä tuoda esiin eettisen toiminnan positiivisia puolia. Korkea keskinäinen luottamus tekee yritystoiminnasta ja työnteosta kaikille tasapuolisen mukavaa ja turvallista. ”Ihmiset pitää kuitenkin ensin kouluttaa tunnistamaan ja torjumaan korruptio niin, että siihen ei liity minkäänlaista syyllistämistä”, Aho huomauttaa

Rakennusteollisuus RT:n laatimat eettiset periaatteet ovat seuraavat:

  1. Kunnioita kaikkia osapuolia
  2. Kierrä vilppi kaukaa
  3. Toimi ammattimaisesti
  4. Vastusta harmaata taloutta
  5. Älä osallistu korruptioon
  6. Noudata yhteisiä periaatteita
  7. Puutu väärinkäytöksiin

Rakennusalan avointa ja reilua kilpailua, sekä eettistä toimintaa on edistetty myös tilaajavastuulain avulla. Viime vuonna valvonnan painopisteitä olivatkin palvelualat, logistiikka, teollisuus ja rakennusala. Tilaajavastuulain perimmäinen tarkoitus on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua, sekä työehtojen noudattamista.

Rakennusala on tarttunut tilaajavastuulain tarjoamiin mahdollisuuksiin perustamalla tilaajavastuu-palvelun, joka tarjoaa kootusti palvelut tilaajavastuulain ja veronumerolain noudattamiseen. Näin pyritään helpottamaan ja keventämään organisaatioiden hallinnollisten velvoitteiden taakkaa, ja tekemään yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta entistä sujuvampaa.

 

Lähteet

http://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2017/yhteiset-eettiset-periaatteet-ohjaamaan-rakennusalan-toimijoita/
http://www.rakennusteollisuus.fi/Rakennusteollisuus-RT/eettiset-periaatteet2/
https://www.talouselama.fi/uutiset/rakennusalan-pahojen-tapojen-romuttaja-en-halua-puhua-pelkastaan-korruptiosta/985f891b-23e6-3b08-ac68-89dd63b85fb4

Jussi Aho, Fira: Korruptiosta puhuminen on rakennusalalla vaikeaa


https://www.tilaajavastuu.fi/fi/tietoa-meista/

0102 866 340
PYYDÄ TARJOUS