Anpe Oy on kokenut rakennusalan yritys. Olemme toimineet alalla vuodesta 1976 asti tarjoten asiakkaillemme ammattitaitoista puhallusvillaurakointia, suurtehoimurointia ja -puhallusta, lecasoraurakointia sekä polyuretaanieristystä.

Ota yhteyttä!

Kiire nakertaa rakennuksien laatua

Rakennustyömailla alati kasvava kiire näkyy paikoin rakennuksien laadussa. Kasvavalle kiireelle on useita syitä, joista raportoitiin jo vuonna 2012.
Rakennusalan työntekijöille teetetty kysely paljasti mielipiteitä heikentyneen laadun takana. Suurimmat syyt laatuongelmille olivat alalla työskentelevien mielestä:

  • Työn suorittamisen kiire 53%
  • Kosteuteen ja olosuhteisiin liittyvät tekijät 9%
  • Materiaalien Sopimattomuus ja suojauksen puute 7%
  • Ulkomaalaiset työntekijät ja kieliongelmat 6%

Vaikka kiire on kyselyn perusteella suurin vaikuttava tekijä pudonneeseen laatuun, ei se kuitenkaan ole juurisyy tälle. Se on seurausta työmaan johtamisen, tekemisen ja suunnittelun ongelmista. Ongelmat moninkertaistuvat, mitä pidemmälle ongelman alkulähteestä päästään. Suunnittelussa muodostuneet ongelmat kertautuvat tuotannossa, joka puolestaan vaikuttaa työntekijöiden jaksamiseen ja tätä kautta työmoraaliin. Oikein tehdyt suunnitelmat, realistiset ja hyvin suunnitellut aikataulut, sekä ammattitaitoiset työntekijät ennaltaehkäisevät laadun heikentymistä ja aikataulussa pysymistä.

Yksi vaikuttava osatekijä kiireen muodostumiseen on tiedonkulku. Tiedonkulun on koettu olevan tökkivää työnjohdon ja työntekijöiden välillä, joka puolestaan johtaa kovaan kiireeseen. Tiedonkulkua vaikeuttaa myös rakennuttajan ja alihankkijan välillä olevat aikataululliset ongelmat, jotka voi ajoittain olla vaikea sovittaa yhteen. Alihankkijalla voi myös olla aliurakoitsija, jonka palveluksessa olevat työntekijät eivät täytä alkuperäisessä suunnitelmassa vaadittuja ammattitaidon kriteereitä.
Urakoiden ketjutuksen takia voi olla haasteellista paikantaa heikosta laadusta vastuussa olevaa tahoa.

Yksi merkittävimmistä laadullisista ongelmista työmailla ovat kosteusongelmat. Kosteudenhallinnassa on merkittäviä ongelmia betonin kuivumisen ja kastuneiden eristeiden muodossa. Nämä tekijät antavat mahdollisuuden mittaviin kosteusvaurioihin rakennuksen elinkaaren myöhemmissä vaiheissa.

Rakentajilla teetettiin myös kysely siitä, millä keinoilla laatua saataisiin heidän mielestään parannettua:

  • Työntekemiselle enemmän aikaa 40%
  • Ammattitaidon arvostuksen ja koulutuksen lisääminen 17%
  • Valvonnan lisääminen 14%
  • Suomalaisten työntekijöiden lisääminen 11%

Tulevaisuudessa olisi syytä panostaa työn ja tekemisen laatuun jo projektien ollessa alkutaipaleellaan. Kustannuksista ei pitäisi tinkiä, koska alkuvaiheen tinkiminen voi johtaa nouseviin kustannuksiin myöhemmin rakennusvaiheessa. Suunnitteluvaiheeseen olisi syytä panostaa, jotta suunnitelmissa ei esiintyisi mittavia puutteita, ja jotta ne saataisiin työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin. Virheisiin tai laadullisiin ongelmiin tulisi puuttua heti niiden ilmetessä, jotta vältytään lumipalloefektiltä.

Lisäksi työmailla tulisi kiinnittää enemmän huomiota johtamiseen ja rakennusmestareiden työn laatuun. Valvovan ja johtavan työryhmän tulee osata ottaa huomioon rakennuksien ja työmaan tarpeet samalla tavalla kuin työntekijöidensäkin. Myös yhteisöllisyyttä olisi syytä parantaa, jotta kaikki prosessiin osallistuvat kokevat hyvän laadun tuottamisen ja aikataulussa pysymisen yhteiseksi päämääräkseen.

 

Lähteet:

https://www.rakennuslehti.fi/2018/02/kiireessa-ei-synny-priimaa-valittavat-rakennusmiehet-liiton-kyselyssa/

https://rakennusliitto.fi/2013/02/22/kiire-tappaa-laadun-rakennustyomaalla/

https://www.epressi.com/tiedotteet/rakentaminen/rakennusalan-laatuhaasteena-katkeileva-tiedonkulku-ja-valvonnan-riittamattomyys.html

https://yle.fi/uutiset/3-9401738

0102 866 340
PYYDÄ TARJOUS