Anpe Oy on kokenut rakennusalan yritys. Olemme toimineet alalla vuodesta 1976 asti tarjoten asiakkaillemme ammattitaitoista puhallusvillaurakointia, suurtehoimurointia ja -puhallusta, lecasoraurakointia sekä polyuretaanieristystä.

Ota yhteyttä!

Hallitus myöntää täydennysrakentamiseen 60 miljoonaa euroa

Täydennysrakentamisella on termi jolla tarkoitetaan rakentamista nykyisen yhdyskuntarakenteen osaksi,
tai sen välittömään läheisyyteen. Suunnittelu toteutetaan tiiviisti rakennettavan alueen asukkaiden, sekä
toimijoiden kanssa. Täydennysrakentamisen laajuus vaihtelee, se voi kattaa laajoja usean tontin ja
kymmenien rakennusten alueita tai vaihtoehtoisesti vain yhden tontin.

Rakennuslehti kertoo, että valtioneuvosto päätti 14. huhtikuuta MAL-sopimuksiin kuuluvista, valtion
asuntorahaston varoista myönnettävistä lähivuosien kunnallistekniikka-avustuksista. Avustus tulee vuosina
2016-2019 olemaan yhteensä 60 miljoonaa euroa ja se kohdistuu erityisesti täydennysrakentamiseen.

Kunnallistekniikka-avustukset ovat osa valtion osallistumista maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) –
sopimuksiin, jotka solmitaan neljällä suurimmalla kaupunkiseudulla (Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu).
MAL-sopimuksilla tavoitellaan kuntien yhteisvastuullista asuntopolitiikkaa ja toimivia liikennejärjestelmiä.
Tarkoituksena on myös yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteiden
oteuttaminen.

Kunnallistekniikka-avustukset kasvattavat asuntotuotantoa suuren asuntokysynnän alueilla MAL-
sopimusten mukaisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Täydennysrakentaminen tuo asuinalueiden
asuntotarjonnalle lisää monipuolisuutta, minkä lisäksi se parantaa asukkaille saatavilla olevia palveluja
erityisesti tiivistyvillä alueilla. Panostus viheralueisiin säilyttää ja parantaa alueen viihtyisyyttä
täydennysrakentamisen ohessa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää avustuksen asuntoalueella tarvittavien katualueiden
ja puistojen rakentamiseen sekä täydennysrakentamisen vaatimiin toimenpiteisiin, jotka kuuluvat kunnan
vastuulle. Avustuksen enimmäismääräksi on asetettu 30 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Uusi asetus tuli voimaan 1. toukokuuta. Hankkeisiin, joille on myönnetty avustusta tai annettu ehdollinen
ennakkopäätös avustuksen myöntämisestä ennen asetuksen voimaantuloa, sovelletaan myöntämis- tai
ennakkopäätöksen antamishetkellä voimassa olleita säännöksiä.

Lähteet:
Rakennuslehti
Valtioneuvosto.fi
Uuttahelsinkiä.fi

0102 866 340
PYYDÄ TARJOUS