3.9.2019

Muuttuva maailma tuo muutospainetta myös rakennusalaan

Kestävän kuluttamisen ja ympäristövaikutuksien huomioimisen vaatimukset koskettavat myös rakennusalaa. Vaikka suuntaus aiheuttaa vaatimuksia, on se myös oivallinen tilaisuus kehittää alaa, sen johtamista ja kilpailukyvyn parantamista. 
7.6.2019

Rakennusmateriaalien kierrätys, lajittelu ja uusiokäyttö tukee kestävää kehitystä

Rakennusmateriaalien kierrätys, lajittelu ja uusiokäyttö tukee kestävää kehitystä Rakennusala on yksi suurimpia jätteen tuottajia Suomessa, ja sen jätteiden hyödyntämisaste on ollut pitkään alhainen. Tyypillisimpiä rakennustyömaiden jätteitä ovat erilaiset kiviainekset, puujätteet ja metalliromu. Huolellisella lajittelulla kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää saadaan vähennettyä, kun mahdollisimman suuri osa pääsee kierrätyksen avulla uusiokäyttöön tai hyödynnettäväksi […]
18.4.2019

Muovien käyttöä rakentamisessa pyritään vähentämään ja muovien kierrätystä tehostamaan

Muovien käyttöä rakentamisessa pyritään vähentämään ja muovien kierrätystä tehostamaan Suomen muoviteollisuuden raporttien mukaan rakentaminen on toiseksi suurin muovien käyttökohde Suomessa muovipakkausten jälkeen. Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen sanoo rakentamisen käyttävän muovista 20-28 prosenttia Suomessa. Tästä huolimatta muovien talteenotto ja kierrätys rakentamisessa on vähäistä. Toimenpiteitä muovien käytön vähentämiseksi ja muovien kierrätyksen lisäämiseksi […]
25.2.2019

Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden käyttäminen rakentamisessa

Viime vuosina virtuaali- ja lisättyä todellisuutta ollaan hyödynnetty eniten videopelialalla, mutta niitä ollaan kuitenkin alettu käyttämään koko ajan enemmän myös muilla aloilla, kuten rakentamisessa.
3.12.2018

Suomen paras rakennustyömaa valittiin jälleen

Kauppakeskusten voittokulku Vuoden työmaa -kilpailussa jatkui myös tänä vuonna, kun voiton vei Pasilaan vauhdilla nouseva korttelikokonaisuus Tripla.