7.6.2019

Rakennusmateriaalien kierrätys, lajittelu ja uusiokäyttö tukee kestävää kehitystä

Rakennusmateriaalien kierrätys, lajittelu ja uusiokäyttö tukee kestävää kehitystä Rakennusala on yksi suurimpia jätteen tuottajia Suomessa, ja sen jätteiden hyödyntämisaste on ollut pitkään alhainen. Tyypillisimpiä rakennustyömaiden jätteitä ovat erilaiset kiviainekset, puujätteet ja metalliromu. Huolellisella lajittelulla kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää saadaan vähennettyä, kun mahdollisimman suuri osa pääsee kierrätyksen avulla uusiokäyttöön tai hyödynnettäväksi […]